SLAM DUNK TITLES 1-25

1993

1. Tensai Basukettoman Tenjo!? (10/16)
The Birth of a Genius Basketman?

2. Kutabare Basuke! Hanamichi vs Rukawa (10/30)
The Hell with Basketball! Hanamichi vs. Rukawa

3. Gorira vs Hanamichi! Kyukyoku no Taiketsu(11/6)
Gorilla vs. Hanamichi! Final Confrontation

4. Basukettoman Hanamichi Jubu! (11/13)
Basketman Hanamichi Gets in!

5. Konjo Nashi no Gogo (11/20)
Unspirited Afternoon

6. Rukawa vs Akagi Honmono Taiketsu (12/4)
Rukawa vs. Akagi, Real Confrontation!

7. Hanamichi Debyu! Danku Sakuretsu (12/11)
Hanamichi's Debut! Dunk Explosion

8. Hanamichi Pinchi! Judo Otoko no Wana (12/18)
Hanamichi's in a Pinch! The Judo Guy's Trick

9. Ore wa Basuketto o Yaru! (12/25)
I Will Play Basketball!

1994

10. Shomin no Shuto wa Muzukashii (1/8)
It's Hard to Shoot around Others

11. Futari Dake no Ai no Himitsutokkun!? (1/15)
Love's Secret Rules Just for Couples

12. Taose Ryonan! Kesenzenya no Motokkun(1/22)
Beat Ryonan! Tough Rules the Night before the Game

13. Shohoku vs Ryonan Moeru Kyapuchin! (1/29)
Shohoku vs. Ryonan, Blazing Captains!

14. Chokokokyu! Ryonan Doto no Kogeki(2/5)
Super High School Level! Ryonan's Fierce Attack

15. Hanamichi Kincho no Hare Butai! (2/12)

16. Nanda Koitsu wa!? Taoka no Gosan (2/19)
What's With Him!? Taoka's Error

17. Riboundo-O Sakuragi Hanamichi no Kuno (2/26)
Rebound King, Sakuragi Hanamichji's Agony

18. Rasuto 2 Fun! Sendo wa Ore ga Taosu(3/5)
Last 2 Minutes! I Will Beat Sendo

19. Taimuapu! Ketchaku Ryonansen(3/12)
Time's Up! The Game with Ryonan Is Settled

20. Basukettoshuzu (3/19)
Basketball Shoes

21. Supa Mondaiji! Hanamichi vs Miyagi (3/26)
Super Problems! Hanamichi vs. Miyagi

FIRST SPECIAL
Ketsui no Shohoku Basukebu (4/2)
Determined Shohoku Basketball Team
This special was basically a recap of the first 21 episodes.

22.Shijo Saiaku Doaho Conbi Tanjo(4/16)
The Fool with the Worst Record, A Conbination is Born

23. Shohoku Basukebu Saigo no Hi (4/23)
Shohoku Basketball Team's Last Day

24. Seigi no Mikata * Sakuragi Gundan Sanjo! (4/30)
The Allies of Justice, Sakuragi's Army Visits

25. Zenkoku Seiha o Mazashita Otoko(5/7)
The Guy Who Wanted to Conquer the World

26-50

BACK - SLAM DUNK