SLAM DUNK TITLES 26-50

1994

26. Mitsui Hisashi 15 Sai no Nayami (5/14)
Mitsui's Peak, Trouble at 15

27. Basuke ga Shitai Desu! (5/21)
I Want to Play Basketball!

28. Intahai Yosenkaishi (5/28)
The Beginning of Interhigh Preliminaries

29. Hanamichi! Koshikisen Debyu (6/18)
Hanamichi! Pennant Race Debut

30. Hansei Gundan no Daihangeki (6/25)
The Introspective Army's Big Counterattack

31. Kyoteki Miuradai no Himitsu Heiki (7/2)
Formidable Enemy Miuradai's Secret Weapon

32. Tensai Hanamichi! Hissatsu Danku(7/16)
Genius Hanamichi! Certain Death Dunk

33. Tijo-o!? Sakuragi Seido(8/6)
Walkout King!? Sakuragi's Righteousness

34. Gori Jikiden, Me de Korose!(8/20)
Gorilla's Initiation, Kill with Your Eyes!

35. Otokotachi no Atsuki Omoi (8/27)
Hot Blooded Guys

36. Shido-ko, Shoyo Tojo (9/3)
A Well Seeded School, Enter Shoyo

37. Hanamichi, Hatsu Sutamen!(9/10)

38. Rukawa no Hangeki! (9/17)
Rukawa's Counterattack!

39. Denko Sekka no Ryota! (9/24)
Lightning Flash Ryota!

SECOND SPECIAL
Part 1
Ribaundo-o, Sakuragi Hanamichi (10/1)
Rebound King, Sakuragi Hanamichi
Like a regular episode only longer

Part 2
Sakuragi Hanamichi "Shohoku Tsuyosa no Himitsu" o Kataru
Sakuragi Hanamichi Explains "The Secret to Shohoku's Strength"
A glamorous but silly short about the team from Hanamichi's point of view.

42. Shoyo E-su Fujima no Jitsuryoku(10/15)
Shoyo Ace Fujima's Real Ability

43. Mitsui, Genkai ka!? (10/22)
Has Mitsui Reached His Limit!?

44. Mitsui! Arashi no 3 Pointo (11/3)
Mitsui! Stormy 3 Points

45. Taijo-mokuzen!? Hanamichi Pinchi (11/26)
Imminent Walkout!? Hanamichi's Pinch

46. Hanamichi, Atsuki Danku (12/3)
Hanamich, Hot Dunk

47. Raibaru kara no Chosenjo (12/10)
Challenge from a Rival

48. Dato Kainan o Chikau Otoko (12/17)
The Guy Who Pledged to Defeat Kainan

49. Takezono, Saigo no Toshi (12/24)
Takezono, Last Fight

1995

50. Oja e no Chosen (1/7)
Challenge to the King

1-25 - 51-75

BACK - SLAM DUNK